To my tworzymy
IntegrART

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation“, Poland

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Fundacja Linking” powstała w 2014 roku. Od początku swojego istnienia fundacja realizuje różnorodne projekty edukacyjne, kulturalne, ekologiczne i technologiczne, których wspólnym mianownikiem jest integracja społeczności lokalnych i poprawa jakość życia w miejscu zamieszkania. Misją fundacji jest wykorzystanie technologii do poprawy jakości życia.

SMRT.bio, the Netherlands

SMRT.bio gromadzi i dzieli duże zbiory danych, aby dopasować każdą osobę zarówno do możliwości pracy, jak i osobistych porad dotyczących nauki. Dzięki platformie osoby poszukujące pracy oraz mikro i małe przedsiębiorstwa mogą radykalnie zwiększyć swój zasięg.

The European Centre for Women and Technology (ECWT), Norway

Europejskie Centrum Kobiet i Technologii (ECWT) to europejskie partnerstwo wielostronne zrzeszające ponad 130 organizacji z całej Europy i nie tylko. ECWT jest dziś wiodącą platformą na poziomie europejskim służącą do wymiernego i znaczącego zwiększania liczby dziewcząt i kobiet w STEM.

Misją Europejskiego Centrum Kobiet i Technologii (ECWT) jest zapewnienie, w oparciu o wielostronne partnerstwo (MSP) przedstawicieli sektora biznesowego, rządu, środowisk akademickich i sektora non-profit, poprzez wymierny i znaczący wzrost w Europie udziału kobiet w edukacji, przedsiębiorczości, zatrudnieniu i przywództwie w ICT i sektorach pokrewnych, aż do szybkiego zmniejszenia różnic między płciami.