BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ

INTEGRART ma na celu stworzenie kompleksowego systemu wspierającego integrację migrantów z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi wspierających kreatywność poprzez ART.

Projekt ma na celu stworzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania cyfrowego i wspieranie aktywnego uczenia się wśród migrantów, zwłaszcza migrantek. Pomyślna integracja migrantów wzbogaca i przyczynia się do rozwoju głównego nurtu społeczeństwa. W tych wysiłkach istotną rolę odgrywa edukacja nieformalna i uczenie się „peer-to-peer”. W tym projekcie wspieramy rozwój umiejętności, w tym biegłości językowej oraz umiejętności społecznych i miękkich, poprzez kreatywność i sztukę.

Społeczność migrantów w sztuce

Aby wesprzeć wysiłki integracyjne, stworzyliśmy Wspólnotę Praktyki i Sztuki, aby zaangażować migrantów w pomoc ich grupie rówieśniczej w rozwijaniu kreatywności, wiedzy i umiejętności oraz w integracji ich ze społeczeństwem przyjmującym. Projekt obejmuje migrantów jako współprojektantów i współtwórców w celu zbadania najlepszych muzycznych projektów artystycznych w celu lepszej integracji. Uczestnicy – migranci – pracują w różnych środowiskach – online, na spotkaniach i warsztatach – projektując, tworząc, selekcjonując, filtrując i testując muzyczne zasoby wizualne, tekstowe i multimedialne wspierające działania integracyjne.

Projekt INTEGRART buduje innowacyjny system wspierający nowe pokolenie kompetentnych i kreatywnych migrantów. Podstawą szkolenia jest nagrodzona pieczęcią doskonałości 2018 Horizon Europe platforma SMRT.BIO, która mierzy mocne strony i pasję za pomocą testów psychometrycznych.

Stworzyliśmy polsko-holendersko-norweskie partnerstwo w celu rozwiązania problemów integracyjnych w Polsce i innych krajach europejskich, w szczególności integracji migrantów z Ukrainy i Europy Wschodniej oraz przybywających z Polski do Holandii i Norwegii.